Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce odbyła się odprawa, w trakcie której podsumowano wyniki osiągnięte przez sokólskich policjantów w roku 2014 oraz omówiono kierunki pracy na 2015r.

Data publikacji 26.01.2015

W miniony piątek odbyła się odprawa podsumowująca rok 2014, w której uczestniczył I Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – młodszy inspektor Adam Petelski, kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prokurator Rejonowy w Sokółce, Starosta Sokólski oraz Zastępca Burmistrza Sokółki.

W trakcie odprawy zaprezentowane zostały efekty pracy służb prewencyjnych i kryminalnych oraz omówione zadania do realizacji w 2015 roku. Następnie I Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – młodszy inspektor Adam Petelski przedstawił priorytety podlaskiej Policji na bieżący rok i ocenił wyniki osiągnięte w minionym przez sokólskich policjantów.

Już kolejny raz sokólscy policjanci odnotowali spadek ogólnej ilości popełnionych przestępstw. W 2014 roku wszczętych zostało mniej postępowań o przestępstwa. Ogółem na terenie powiatu Policja wszczęła 1 197 postępowań, rok wcześniej – 1 204.

W analizowanym okresie zauważalna jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu sokólskiego. 2014 rok jest najbezpieczniejszym na sokólskich drogach od 2006r. Odnotowano jedna z najniższych liczbę wypadków drogowych na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat tj. 51 i dodatkowo istotny spadek  osób zabitych w wypadkach tj. 6 (w 2013r. – 15), a także najniższą w analizowanych latach ilość kolizji drogowych – 613 (w 2013r. – 635).

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl