Sokólscy policjanci rozmawiali z nauczycielami - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sokólscy policjanci rozmawiali z nauczycielami

Data publikacji 04.03.2015

Wczoraj sokólscy policjanci spotkali się z kadrą pedagogiczną Gimnazjum w Suchowoli. Funkcjonariusze rozmawiali między innymi o obowiązkach nauczyciela w sytuacji popełnienia czynu karalnego przez ucznia.

Wczoraj funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Sokółce spotkała się z kadrą pedagogiczną Gimnazjum w Suchowoli. Głównym tematem spotkania były miedzy innymi procedury postępowania  nauczycieli w sytuacji popełnienia przez ucznia czynu karalnego ściganego z urzędu. Szczególną uwagę zwróciła również na zjawiska patologiczne występujące wśród dzieci i młodzieży takie jak palenie tytoniu, pierwsze doświadczenia z alkoholem, środkami odurzającymi czy też drobne kradzieże szkolne, bądź sklepowe. Nauczyciele zapoznali się też z podstawowymi formami „cyberprzemocy” czyli zagrożeniami wynikającymi z szerokiego dostępu do internetu, portali społecznościowych i czatów. Funkcjonariuszka przekazała również wiedzę dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich. Ponadto przypomniała kadrze pedagogicznej, że o każdym czynie karalnym, który ma miejsce na terenie szkoły należy powiadomić Policję.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl