Przemoc domowa – nie bądźmy obojętni! - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przemoc domowa – nie bądźmy obojętni!

Data publikacji 16.03.2015

Sokólska Policja apeluje! Nie bądźmy obojętni na przemoc domową, reagujmy na każdy jej przejaw!

Przemoc w rodzinie jest problemem społecznym. Przeciwdziałanie jej staje się priorytetem w pracy wielu instytucji, w tym również Policji.

W 2014 roku sokólscy policjanci zatrzymali 253 sprawców przemocy domowej czyli o blisko 60 procent więcej niż w roku ubiegłym. Zwiększyła się także liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta”. W 2014 roku funkcjonariusze wypełnili 464 formularze. To o  189 więcej, niż w 2013 roku.

Od początku 2014 roku policjanci podczas interwencji domowych korzystają z nowych narzędzi dzięki którym łatwiej identyfikują zagrożenia życia i zdrowia ofiar takiej przemocy. Instrukcje, które otrzymali funkcjonariusze wyjaśniają jak interpretować znaki świadczące o tym, że mają do czynienia z zagrożeniem wymagającym interwencji. W ramach algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka w procedurze „Niebieska Karta” sokólscy mundurowi przy współpracy z przedstawicielami służb i instytucji pomocowych działających w tym zakresie, wypracowali optymalne zasady współpracy w przypadku potrzeby wsparcia dla osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, również w odniesieniu do dzieci. Wszystko to ma jeden wspólny cel - zminimalizować zjawisko przemocy w rodzinach w powiecie sokólskim.

Apelujemy! Nie bądźmy obojętni na przemoc domową, reagujmy na każdy jej przejaw. Abyśmy mogli interweniować, potrzebujemy sygnału od sąsiadów, rodziny, znajomych. Od tego może zależeć, czy pomoc przyjdzie w porę. Pamiętajmy, że a taki sygnał może uratować komuś życie.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl