Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na Debatę Społeczną dotyczącą "Zjawiska przemocy w rodzinie"

Data publikacji 07.06.2015

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sokółce organizują debatę społeczną na temat „Zjawiska przemocy w rodzinie”. Spotkanie rozpocznie się 10 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 w Kawiarni Lira przy Sokólskim Ośrodku Kultury.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sokółce organizują debatę społeczną na temat „Zjawiska przemocy w rodzinie”. Spotkanie rozpocznie się 10 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 w Kawiarni Lira przy Sokólskim Ośrodku Kultury.

Do udziału w debacie zapraszamy wszystkie osoby, które zainteresowane są zagadnieniami  poświęconymi przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli wszystkich instytucji, które w zakresie swoich obowiązków zajmują się pomocą osobom uwikłanym w proces przemocy. Wszyscy zebrani będą mogli wsiąść udział we wspólnej dyskusji, która pomoże w zrozumieniu i przełamaniu trudności jakie zdarzają się w trakcie procesu pomocy osobom doznającym i stosującym przemoc.