Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sokólscy policjanci apelują o ostrożność w przypadku wykrycia obecności Barszczu Sosnowskiego

Data publikacji 13.07.2015

Barszcz Sosnowskiego to agresywna roślina inwazyjna, niezwykle trudna do zwalczenia. Powoduje degradację środowiska przyrodniczego i ogranicza dostępność terenu. Roślina ta, objęta jest prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży na terenie Polski. Jej „włoski” obecne na liściach i łodygach wydzielają substancję parzącą. Słoneczna pogoda, wysoka temperatura powietrza oraz duża jego wilgotność nasilają parzące działanie.

Jak rozpoznać?
Barszcz Sosnowskiego przede wszystkim jest ogromny – dorasta do 4-5 metrów, u nasady jego łodyga może mieć średnicę 10-12 cm, a podzielone pierzasto liście - około 1,5 metra. Do takich rozmiarów roślina dorasta w czasie jednego sezonu.
Jak zwalczać?
W przypadku wykrycia obecności rośliny, należy ją zabezpieczyć przed dostępem osób i zwierząt. O zakresie i metodzie jej zwalczania decyduje posiadacz działki, na której roślina występuje. Najprostszą metodą jest niszczenie mechaniczne - ręcznie (w rękawicach i ubraniu ochronnym), przy pomocy sprzętu specjalistycznego. Jednak najbardziej powszechną i skuteczną metodą jest wykaszanie, powodujące "zmęczenie" roślin i ich eliminację. Możliwa jest też walka chemiczna przy użyciu środków nieselektywnych, przeznaczonych do zwalczania zbędnej roślinności.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl