Chroń swoje dane - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Chroń swoje dane

Data publikacji 30.09.2015

Do sokólskich policjantów coraz częściej zgłaszają się osoby, które obawiają się tego, że mogły paść ofiarą oszustów. Pokrzywdzeni pokazywali osobom najprawdopodobniej podszywającym się pod pracowników firmy energetycznej rachunki za prąd, na których umieszczone były ich dane osobowe oraz przekazywali informacje dotyczące osób wspólnie zamieszkujących.

W związku z tym sokólska Policja apeluje do mieszkańców Powiatu Sokólskiego aby chronili swoje dane osobowe. Rozważne przekazywanie takich informacji może w przyszłości ustrzec przed popełnieniem przestępstwa z ich wykorzystaniem.

W związku z tym, że ofiarami oszustów w szczególności są osoby starsze lub niezaradne, prosimy Państwa o przekazanie poniższych informacji także swoim najbliższym.

Aby nie stać się ofiarą oszustów:

  • Można zweryfikować dane osoby, z którą prowadzona jest rozmowa poprzez sprawdzenie jej legitymacji lub identyfikatora służbowego.

  • Można zadzwonić do siedziby firmy i w ten sposób zweryfikować czy dana osoba faktycznie jest jej przedstawicielem (numer telefonu znajduje się np. na rachunku).

  • Przed podpisaniem dokumentu można poprosić o pozostawienie jednego egzemplarza w celu zapoznania się z treścią umowy.

  • Termin odstąpienie od umowy wynosi 14 dni licząc od daty jej podpisania (bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych).

  • Jeżeli nie zostaliście Państwo poinformowani o prawie do odstąpienia od umowy, możecie  skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże Wam taką informację, to termin upływa po 14 dniach od momentu jej otrzymania.

Ponadto:

  • O fakcie kradzieży dokumentów należy powiadomić policję. W przypadku kradzieży karty płatniczej, najpierw należy zgłosić się od banku w celu jej zablokowania a w następnej kolejności powiadomić policję.

  • W przypadku zagubienia dokumentu należy to zgłosić w instytucji, która go wydała.

  • Szukając pracy należy rozważyć, czy istnieje rzeczywista potrzeba przesłania do ewentualnego pracodawcy drogą elektroniczną skanów jakichkolwiek dokumentów z danymi osobowymi.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl