"Masz prawo do mediacji” z sokólskimi policjantami - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Masz prawo do mediacji” z sokólskimi policjantami

Data publikacji 09.10.2015

Od najbliższego poniedziałku 12 października do soboty 17 października rozpoczną się obchody Tygodnia Mediacji. Natomiast Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 15 października. Całe przedsięwzięcie organizowane jest pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. Sokólscy policjanci aktywnie włączają się w w/w przedsięwzięcie.

Od 2005 roku w każdy trzeci czwartek miesiąca października (w tym roku 15 października) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, który wpisuje się w obchody Tygodnia Mediacji. Działanie te ma na celu wzmocnienie roli mediacji, promowanie, a przede wszystkim informowanie społeczeństwa o zasadach i korzyściach płynących z tego sposobu rozwiązywania sporów.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu porozumienia.

W związku z tym w dniach 13 i 16 października w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Sokółce będzie pełnił dyżur funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KPP Sokółka, który będzie udzielał zainteresowanym osobom informacji na temat mediacji.

Natomiast w dniu 15 października 2015 r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sokółce znajdującej się na ulicy Piłsudskiego 7, dyżurny prokurator wraz z zaproszonym mediatorem będzie udzielał interesantom bezpłatnych, szczegółowych informacji dotyczących mediacji w postępowaniu karnym.