Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sokólscy policjanci apelują o ostrożnosć i stosowanie się do obowiązujących przepisów na drodze...

Data publikacji 09.10.2015

Sokólscy policjanci podczas prowadzonych cyklicznie spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz akcji skierowanych do niechronionych uczestników ruchu drogowego przypominają o bezpieczeństwie na drogach. Działania te prowadzone są na terenie całego powiatu i mają na celu ograniczenie zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów.

Okres jesienno–zimowy z uwagi na pogorszenie warunków pogodowych zwiększa zagrożenia na drogach. Jak pokazują policyjne statystyki to właśnie piesi stanowią w tym czasie grupę szczególnego ryzyka. Podczas prowadzonych cyklicznie spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz akcji skierowanych do niechronionych uczestników ruchu drogowego, sokólscy mundurowi przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze oraz o obowiązku noszenia odblasków poza terenem zabudowanym. Zachęcają także do korzystania z tych elementów przy przechodzeniu przez jezdnię na terenie miasta. Mundurowi podkreślają, że każdy kierowca jadąc po zmroku w rejonie przejścia dla pieszych, jest w stanie dużo szybciej i z większej odległości zauważyć pieszego z elementem odblaskowym umieszczonym na torebce, kurtce czy spodniach. Przekłada się to bezpośrednio na bezpieczeństwo osoby pieszej.

Sokólscy policjanci apelują do uczestników ruchu drogowego, szczególnie tych najmłodszych poruszających się poza terenem zabudowanym o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Wyposażmy siebie i swoje dzieci w elementy odblaskowe. Zadbajmy o bezpieczeństwo własne i naszych najbliższych – nośmy odblaski!

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl