Sokólscy policjanci przypominają – Noś odblaski! - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sokólscy policjanci przypominają – Noś odblaski!

Data publikacji 23.10.2015

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z KPP w Sokółce trosce o bezpieczeństwo pieszych prowadzą działania ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Cyklicznie prowadzoną akcję „Błysk” w połączeniu z kampania informacyjną skierowaną do pieszych poruszających się po zmroku poza terenem zabudowanym ma zminimalizować zdarzenia z ich udziałem.

Policjanci z sokólskiej drogówki stale prowadzą działania, które mają na celu zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. W związku z tym w rejonach szkół znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego można zauważyć stojące radiowozy z włączonymi światłami błyskowymi. Obecność „błyskających” światłami radiowozów w rejonie przejść dla pieszych, ma za zadanie zwrócić uwagę kierujących na dokładne obserwowanie tych miejsc, a wśród pieszych wzmóc zachowanie ostrożności, między innymi przy przechodzeniu przez jezdnię – zwłaszcza podczas porannej szarówki. Natomiast po zapadnięciu zmroku mundurowi zwracają uwagę na to czy piesi wywiązują się z obowiązku używania elementów odblaskowych, poza obszarem zabudowanym. Przypominają, że każdy bez względu na wiek ma obowiązek noszenia odblasku tak, aby był widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Taki pieszy jest dużo wcześniej zauważalny dla kierowców, którzy w bezpieczny sposób mogą wykonać manewr ominięcia. Za nie stosowanie się do tych przepisów, można otrzymać mandat do 100 złotych, stracić zdrowie lub życie.

Sokólscy policjanci przypominają – Noś odblaski!

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolkaka.policja.gov.pl