Spotkanie z uczniami sokólskiego Gimnazjum Nr 1 - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z uczniami sokólskiego Gimnazjum Nr 1

Data publikacji 30.10.2015

Sokólscy policjanci spotkali się z uczniami klas I Gimnazjum Nr1 w Sokółce. Rozmawiali z nimi na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zagrożeniach wynikających z zażywania dopalaczy. Młodym ludziom przypomniano również o obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu poza terenem zabudowanym.

Wczoraj sokólscy policjanci spotkali się uczniami klas I sokólskiego gimnazjum Nr 1. Rozmawiali z nim na temat odpowiedzialność prawnej nieletnich oraz zachowaniach, które mogą świadczyć o demoralizacji młodego człowieka. W trakcie spotkania mundurowi wyjaśnili  różnicę między pojęciem „nieletni” a „małoletni”, pomiędzy „czynem karalnym” a „demoralizacją”. Policjanci omówili również temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Apelowali do młodych ludzi, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Gimnazjaliści zapoznali się także z katalogiem środków wychowawczych i poprawczych, jakie mogą być zastosowane przez sąd rodzinny wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny lub przejawia objawy demoralizacji. Na koniec spotkania mundurowi przypomnieli zebranym, że każdy pieszy poruszający się poza terenem zbudowanym po zmierzchu ma obowiązek nosić odblask w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolkaka.policja.gov.pl