Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na debatę społeczną pt.: „Narkotyki dopalacze droga donikąd”

Data publikacji 12.11.2015

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sokółce zapraszają mieszkańców Powiatu Sokólskiego do udziału w debacie społecznej pt. „Narkotyki – dopalacze droga donikąd”. Spotkanie rozpocznie się 17 listopada 2015 roku o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8.

Do udziału w debacie zapraszamy wszystkie osoby, które zainteresowane są zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem narkomanii. Przybliży ona zebranym czym są narkotyki i dopalacze, jak działają na organizm, jakie są konsekwencje psychologiczno – społeczne uzależnienia oraz konsekwencje prawne używania dopalaczy oraz środków  odurzających. Zapraszamy również przedstawicieli wszystkich instytucji, które w zakresie swoich obowiązków zajmują się na kształtowaniem właściwych i pożądanych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży a także zajmują się pomocą osobom uzależnionym. Wszyscy zebrani będą mogli wsiąść udział w dyskusji, która pomoże wypracować propozycje rozwiązań mających na celu zminimalizowanie tego zjawiska  w środowisku lokalnym.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolkaka.policja.gov.pl