Dąbrowscy policjanci spotkali się z uczniami w Różanymstoku - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dąbrowscy policjanci spotkali się z uczniami w Różanymstoku

Data publikacji 21.01.2016

Policjanci z Dąbrowy Białostockiej spotkali się uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Różanymstoku. W trakcie spotkania rozmawiali o zasadach bezpiecznego zachowania w okresie zimowym natomiast młodzieży gimnazjalnej dodatkowo wskazali zagrożenia wynikające z cyberprzestępczości oraz używania dopalaczy.

Wczoraj funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej spotkali się uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Różanymstoku. W czasie wizyty mundurowi przypomnieli młodszym o bezpiecznych zachowaniach i zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać podczas zimowych zabaw ze szczególnym uwzględnieniem tego aby nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne. Przypomnieli również o obowiązku noszenia odblasków. Natomiast starszym uczniom przypomnieli o zagrożeniach jakie mogą wynikać z niewłaściwego korzystania z internetu, odpowiedzialności prawnej wynikającej z popełniania czynów karalnych a także przestrzegli przed używaniem środków odurzających w tym dopalaczy. 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl