Działania sokólskiej drogówki na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania sokólskiej drogówki na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych

Data publikacji 12.05.2016

W trosce o niechronionych uczestników ruchu drogowego sokólscy policjanci cyklicznie prowadza działania pn. „Pieszy”. Głównym celem działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych użytkowników dróg. Każde działania to także okazja do przypomnienia jak ważne dla bezpieczeństwa jest używanie elementów odblaskowych.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego sokólskiej komendy Policji cyklicznie prowadzą działania pn. „Pieszy”, których głównym celem jest organicznie liczby zdarzeń drogowych z udziałem tychże użytkowników drogi. Wczoraj na drogach powiatu, sokólscy mundurowi przypominali napotkanym pieszym o obowiązku korzystania w obszarze zabudowanym z przejść dla pieszych, a poza obszarem zabudowanym o obowiązku poruszania się lewa stroną drogi i używania odblasków.  Podczas tych działań, jak też w trakcie codziennych służb, mundurowi przekazują elementy odblaskowe osobom poruszającym się po zmroku poza terenem zabudowanym.W każdym przypadku niewłaściwego zachowania na drodze, policjanci stosują prawem przewidziane represje.  Ujawniają kierujących, ale też pieszych, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego.  Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl