„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w powiecie sokólskim - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w powiecie sokólskim

Data publikacji 20.05.2016

Policjanci sokólskiej drogówki cyklicznie prowadzą działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Zwracają szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez użytkowników dróg naruszających prawa niechronionych uczestników ruchu. Przypominają także pieszym o obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu, na drodze poza obszarem zabudowanym w sposób widoczny innym uczestnikom ruchu.

Wczoraj, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce prowadzili działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Sprawdzali m.in. jak piesi i rowerzyści, którzy tak samo jak kierowcy pojazdów samochodowych są uczestnikami ruchu drogowego stosują się do obowiązujących przepisów na drodze. Policjanci przypominali także o obowiązku korzystania w obszarze zabudowanym z przejść dla pieszych, a poza obszarem zabudowanym o obowiązku poruszania się lewa stroną drogi i noszeniu odblasku umieszczonego w sposób widoczny innym uczestnikom ruchu. Posiadanie takiego odblasku umożliwi kierującemu zauważenie nas nawet z odległości 200 metrów. Taka odległość jest wystarczająca by kierujący mógł spokojnie zareagować w odpowiedni na daną chwilę sposób.

Przypominamy, że zdrowie i życie jest najważniejsze więc dla bezpieczeństwa nośmy odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących po zmroku nie tylko poza terenem zabudowanym.

 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl