„Dni Sokółki” spokojne i bezpieczne - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Dni Sokółki” spokojne i bezpieczne

Data publikacji 13.06.2016

Tegoroczne „Dni Sokółki” były spokojne, sokólska Policja nie odnotowała naruszeń spokoju i porządku publicznego w trakcie imprez towarzyszących obchodom miejskim. Dzięki wysokiej kulturze uczestników oraz dobremu działaniu służb porządkowych nie było potrzeby interweniowania w trakcie dwudniowych uroczystości.

W miniony weekend w różnych miejscach na terenie Sokółki odbyły się imprezy towarzyszące obchodom „Dni Sokółki”. Pokazy, zabawy, koncerty odbyły się w miłej atmosferze i w opinii Policji bardzo spokojnie. Służba porządkowa dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków, a Policja nie była wzywana na interwencje. Na terenie miasta funkcjonariusze odnotowali jedynie wykroczenia w ruchu drogowym oraz naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Za te wykroczenia w sumie ukarano mandatami karnymi 24 osoby.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl