By bezpiecznie spędzić wakacji czas… - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

By bezpiecznie spędzić wakacji czas…

Data publikacji 10.08.2016

Policjanci sokólskiej Policji kontynuują spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach programu „Bezpieczne wakacje”. Przypominają słuchaczom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sokółce kontynuując spotkania organizowane w ramach działań „Bezpieczne wakacje” wzięli udział w dwóch prelekcjach na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. W minioną środę mundurowi wspólnie z funkcjonariuszem Straży Pożarnej odwiedzili dzieci odpoczywające na koloniach w Jacznie, wczoraj zaś dzieci i młodzież odpoczywającą na półkoloniach w Korycinie. Mundurowi przypominali o zasadach bezpieczeństwa w czasie wypoczynku, zwracając przede wszystkim uwagę na prawidłowe zachowanie nad wodą. Przypomnieli, aby korzystać z kąpieli pod nadzorem opiekunów oraz w miejscach do tego wyznaczonych, strzeżonych przez ratownika. Dzieci natomiast wykazały się doskonałą wiedzą na temat postępowania ze zwierzętami, prac w gospodarstwie rolnym i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze udzielili wskazówek dotyczących zachowań w kontakcie z osobą nieznajomą oraz agresywnym psem, natomiast starszym słuchaczom dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu oraz informacji na temat dopalaczy. Największą atrakcją była prezentacja sprzętu mundurowych używanego w codziennej służbie. Każdy mógł przymierzyć elementy policyjnego umundurowania. Młodzi słuchacze na zakończenie zajęć otrzymali odblaski i ulotki informacyjne.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl