Sokólscy policjanci odwiedzają szkoły - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sokólscy policjanci odwiedzają szkoły

Data publikacji 31.08.2016

Realizując program MSWiA ,,Dzielnicowy bliżej nas” sokólscy policjaci uczestniczą w radach pedagogicznych szkół w podległym rejonie służbowym. Podczas tych spotkań policjanci przekazują informacje dotyczące możliwości kontaktu z nimi, a także informują o narzędziu jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Sokólscy dzielnicowi oraz policjant zespołu ds. nieletnich odwiedzają szkoły w podległym rejonie służbowym, biorąc udział w radach pedagogicznych. Realizując program MSWiA ,,Dzielnicowi bliżej nas” wzmacniają kontakt z placówkami oświaty. Od ubiegłego tygodnia mundurowi odwiedzili niemal wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne na terenie powiatu sokólskiego. Głównym celem tych wizyt jest ciągła współpraca ze szkołami w podległym rejonie służbowym. Podczas tych spotkań policjanci przekazują informacje dotyczące możliwości kontaktu z nimi, a także informują o narzędziu Policji jakim jest "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa". Współpraca prowadzona pomiędzy placówkami oświaty a Policją daje gwarancje skutecznego przeciwdziałania patologiom, agresji szkolnej i innym zachowaniom aspołecznym.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl