Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2016 oraz Tydzień Mediacji (17-22 października 2016 r.).

Data publikacji 17.10.2016

Pod hasłem „Masz prawo do mediacji” w dniach od 17 do 22 października 2016 roku odbędą się ogólnopolskie dni mediacji, w ramach których 20 października będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Mediacji. Sokólscy policjanci aktywnie włączają się w w/w przedsięwzięcie.

Od 2005 roku w każdy trzeci czwartek miesiąca października (w tym roku 20 października) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, który wpisuje się w obchody Tygodnia Mediacji. Działanie to ma na celu wzmocnienie roli mediacji, promowanie, a przede wszystkim informowanie społeczeństwa o zasadach i korzyściach płynących z tego sposobu rozwiązywania sporów.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu porozumienia.

Od 17 do 22 października 2016 r. m.in w siedzibach komisariatów i komend policji, sądów, organizacji pozarządowych, dyżurować będą mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz informacji o korzyściach płynących z mediacji. W tą inicjatywę włączają się również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sokółce pełniąc dyżury informacyjne w następujących terminach:

  • KPP w Sokółce 17-21.10.2016 w godz. 7.30 – 15.30,
  • KP w Dąbrowie Białostockiej 19.10.2016  i  21.10.2016  w godz. 8.00 – 16.00,
  • PP w Janowie 17.10.2016  i  20.10.2016  w godz. 10.00 – 12.00,
  • PP w Kuźnicy 17.10.2016  i  18.10.2016  w godz. 10.00 – 12.00,
  • PP w Krynkach 17.10.2016  i  20.10.2016  w godz. 10.00 – 12.00,
  •  PP w Suchowoli  17.10.2016  i  19.10.2016  w godz. 10.00 – 12.00.

 

Szczegółowe informacje na temat powyższego zagadnienia można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8551,miedzynarodowy-dzien-mediacji-2016-oraz-tydzien.html .

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl