Debata społeczna w Urzędzie Miejskim w Sokółce - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Urzędzie Miejskim w Sokółce

Data publikacji 24.11.2016

Wczoraj odbyła się debata społeczna poświęcona osobom starszym, nieporadnym życiowo, potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym oraz „Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Tym razem policjanci debatowali z przedstawicielami innych służb oraz instytucji pomocowych.

Wczoraj odbyło się  spotkanie policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce  z przedstawicielami innych służb mundurowych i pracownikami instytucji pomocowych. Pierwsza część debaty poświęcona była szeroko rozumianemu bezpieczeństwu osób starszych, nieporadnym życiowo, potrzebującym wsparcia środowiska lokalnego szczególnie w okresie jesienno-zimowym. W kolejnej części spotkania mundurowi zgromadzonym zaprezentowali i przekazali informacje na temat funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Na zakończenie debaty uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankiety związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania. Tego typu spotkania umożliwiają zarówno Policji, jak również samorządom wypracowanie wspólnych skutecznych metod eliminowania zagrożeń i problemów.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl