Debata społeczna w Sokółce - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Sokółce

Data publikacji 08.12.2016

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce wspólnie ze Starostwem Sokólskim zorganizowała debatę społeczna pod nazwą „Współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa w powiecie sokólskim - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych, samorządów lokalnych, oświaty, pomocy społecznej oraz mieszkańcy powiatu.

W środę, policjanci z Sokółki zorganizowali debatę społeczną. Po raz kolejny w realizację tego przedsięwzięcia włączyli się pracownicy Starostwa Sokólskiego. Celem spotkania było omówienie funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” działającej od 01 lipca 2016 roku. W trakcie debaty omówiono również wielopłaszczyznową współpracę na rzecz osób starszych, nieporadnych życiowo, zagrożonych wykluczeniem, często potrzebujących wsparcia środowiska lokalnego, szczególnie w okresie jesienno – zimowym.

Uczestników debaty powitał Starosta Sokólski Pan Piotr Rećko oraz Komendant Powiatowy Policji w Sokółce insp. Krzysztof Mróz, który przedstawił tematykę oraz plan spotkania i był jego dalszym moderatorem. Następnie  uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji dr Anny Szafranek z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na temat „Ochrony osób starszych doświadczonych przemocą domową”. W kolejnej części debaty głos zabrała asp. sztab. Marta Rudź z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, która przybliżyła zgromadzonym zasady funkcjonowania oraz istotę policyjnego narzędzia jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Zaznaczyła, iż każdy może skorzystać z Mapy wchodząc na stronę internetową Policji. Jest ona bardzo prosta i intuicyjna. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia. Zgłoszenia są anonimowe – nie trzeba podawać swoich danych, a każde z nich jest traktowane poważnie i weryfikowane przez Policję. Następnie insp. Krzysztof Mróz odniósł się do zagrożeń wskazanych przez mieszkańców powiatu podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w lutym i marcu bieżącego roku rozliczając się niejako z działań policjantów i przedstawicieli innych służb ukierunkowanych na eliminacje tych zagrożeń. Następnie w trakcie dyskusji, do której włączyli się zaproszeni przedstawiciele służb i instytucji oraz mieszkańcy powiatu, skierowano do przedstawicieli Policji, samorządów oraz prelegentów szereg pytań i postulatów. Zostały one zanotowane przez mundurowych i będą wykorzystane do planowania kierunków dalszych policyjnych działań oaz przedstawione innym odpowiedzialnym podmiotom.

Tego typu spotkania umożliwiają zarówno Policji jak również innym służbom i instytucjom ale także mieszkańcom wypracowanie wspólnych skutecznych metod eliminowania zagrożeń i problemów na rzecz poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa. 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolkaka.policja.gov.pl