Policjantki wzięły udział w spotkaniu Polskiego Związku Niewidomych - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjantki wzięły udział w spotkaniu Polskiego Związku Niewidomych

Data publikacji 14.12.2016

Funkcjonariuszki Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej spotkały się z osobami zrzeszonymi w Polskim Związku Niewidomych. Z zebranymi rozmawiały o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz omówiły założenia „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

We wtorek funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Sokółce wzięły udział w spotkaniu opłatkowym terenowego koła Polskiego Związku Niewidomych. Przed uroczystością policjantki omówiły zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szczególna uwagę poświęciły tematowi odblasków, które również noszone w dzień, na terenie miasta przyczyniają się w znaczny sposób do podniesienia bezpieczeństwa pieszych. Zaprezentowały także założenia oraz obsługę „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa” jednocześnie przypominając, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W takich wypadkach należy w dalszym ciągu korzystać z numerów alarmowych 112, 997. W trakcie spotkania policjantki rozdały zebranym odblaski, przypominając, że powinny być noszone w sposób widoczny dla innych użytkowników ruchu drogowego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl