Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sokólscy policjanci rozmawiali o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 15.12.2016

Przedstawiciele sokólskiej policji spotkali się z instruktorami nauki jazdy jednej z sokólskich szkół. Rozmawiali o wykorzystaniu „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Wczoraj przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sokółce gościli w jednej ze szkół jazdy działających na terenie miasta. Policjanci zaprezentowali założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, przedstawili sposób działania aplikacji i podkreślili jej rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. Zebrani rozmawiali o wspólnych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zgłaszanie zauważonych zagrożeń, związanych między innymi z nieprawidłowym oznakowaniem dróg, niewłaściwą infrastrukturą drogową bądź nieprawidłowym parkowaniem pojazdów na miejskich osiedlach. Tego typu spotkania promujące „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” będą nadal kontynuowane. Na koniec spotkania policjanci wręczyli zebranym ulotki informacyjne dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  oraz wręczyli zebranym odblaski, przypominając, że powinny być noszone w miejscu widocznym dla innych użytkowników drogi.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl