"Dzień odblasków" na terenie powiatu sokólskiego - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Dzień odblasków" na terenie powiatu sokólskiego

Data publikacji 26.01.2017

We środę na terenie całego kraju przeprowadzony został „Dzień odblasków”. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sokółce włączyli się w to przedsięwzięcie. Idea tego działania wywodzi się z Norwegii, gdzie „Dzień Odblasków” organizowany jest co roku. Celem projektu jest zachęcanie jak największej liczby niechronionych uczestników ruchu drogowego do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym. Wzór i kształt odblasków każdego roku jest przygotowywany przez inną znaną osobę.

We środę w godzinach popołudniowych sokólscy policjanci w ramach ogólnopolskich działań „Dzień odblasków” zwracali szczególną uwagę na zachowanie kierujących w stosunku do pieszych, sprawdzając również jak piesi stosują się do przepisów i przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Za wzorowe zachowanie wręczali upominki, w tym linijki odblaskowe zaprojektowane przez jednego ze znanych polskich rysowników. Prowadzone działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz uświadomienie pieszym i kierującym, że oni w równym stopniu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i mogą stać się sprawcami zdarzeń drogowych.

Zgodnie z prawem, każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Posiadanie elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego na drodze do około 150 metrów. W tym przypadku kierowca ma więcej czasu na odpowiednią do warunków reakcję, a zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie. Sytuacje, w której należy nosić elementy odblaskowe nie powinny ograniczać się tylko do obszaru niezabudowanego. Nawet w terenie zabudowanym, w świetle latarni, także w przypadku przechodzenia przez oświetlone przejście pieszy jest bardziej widoczny posiadając odblask, niż gdyby go nie miał.

czytaj więcej

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl