"Bezpieczne ferie" w Sokólskim Ośrodku Kultury - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpieczne ferie" w Sokólskim Ośrodku Kultury

Data publikacji 26.01.2017

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce spotkała się z dziećmi spędzającymi ferie w Sokólskim Ośrodku Kultury. Rozmawiała z nimi na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Dzisiaj przed południem policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce spotkała się z dziećmi spędzającymi ferie w Sokólskim Ośrodku Kultury. Realizując działania "Bezpieczne Ferie", przypomniała młodym słuchaczom zasady bezpiecznego zachowania w trakcie zimowego wypoczynku. Szczególną uwagę zwróciła na niebezpieczeństwa związane z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne oraz zabawy przy ciągach komunikacyjnych. Omówiła również podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypomniała o konieczności używania pasów bezpieczeństwa podczas podróży oraz o noszeniu elementów odblaskowych przez pieszych. Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały od policjantki odblaskową linijkę.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl