Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce odbyła się odprawa, w trakcie której podsumowano wyniki osiągnięte przez sokólskich policjantów w roku 2016 oraz omówiono kierunki pracy na 2017 rok.

Data publikacji 27.01.2017

We czwartek odbyła się odprawa podsumowująca rok 2016, w której uczestniczył Pan Artur Kuberski - Prokurator Rejonowy w Sokółce, Pani Alicja Rysiejko – członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Sokółce kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce odbyła się roczna odprawa służbowa. W trakcie spotkania Komendant Powiatowy Policji w Sokółce – insp. Krzysztof Mróz oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce – mł. insp. Krzysztof Pawłowski przedstawili efekty pracy poszczególnych pionów służbowych oraz priorytety pracy na 2017 rok. Już kolejny raz sokólscy policjanci odnotowali spadek ogólnej ilości popełnionych przestępstw. W 2016 roku wszczętych zostało mniej postępowań o przestępstwa. Ogółem na terenie powiatu Policja wszczęła 947 postępowań, rok wcześniej – 1001. W analizowanym okresie zauważalna jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu sokólskiego. 2016 rok był najbezpieczniejszym na sokólskich drogach od 2007 r. Odnotowano najniższą liczbę wypadków drogowych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat tj. 28 i również jedną z najniższych w ostatnich latach liczbę osób zabitych w wypadkach tj. 8 (w 2015 – 7, w 2014r. – 6, 2013 - 15) oraz najniższą ilość osób rannych w wypadkach – 28 ( 2015 – 39, w 2014 – 72) oraz nieznaczny wzrost kolizji drogowych – 600 ( 2015 –564, w 2013r. – 613).

Komendant Powiatowy podziękował wszystkim za wspólną służbę i podkreślił wagę współdziałania z innymi służbami działającymi na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz władzami samorządowymi. Komendant zapewnił, że w dalszym ciągu sokólscy policjanci będą służyć mieszkańcom powiatu i miasta, czuwając nad ich bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym. Zaznaczył, że sprawnemu funkcjonowaniu Policji mają służyć także wprowadzone w 2016 roku innowacyjne projekty takie jak in. aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda” przedstawiając dotychczasowe efekty działania policyjnego narzędzia.

Następnie w odprawie głos zabrali przybyli goście, którzy podziękowali za dobrą pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce oraz życzyli, aby takie same wyniki były również w bieżącym roku. 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl