Sokólscy policjanci szkolili się z zakresu ratownictwa na lodzie - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sokólscy policjanci szkolili się z zakresu ratownictwa na lodzie

Data publikacji 27.01.2017

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy szkolili się z zakresu organizowania i prowadzenia działań ratowniczych na obszarach zalodzonych. Ćwiczenia odbyły się na terenie Zalewu Sokólskiego.

Dziś na Zalewie w Sokółce przeprowadzono ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach wodnych z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz Policji. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym przez wytypowane siły i środki KSRG powiatu sokólskiego oraz udzielania pomocy osobom zagrożonym podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych przez funkcjonariuszy policji wykonujących zadania patrolowo – interwencyjne. W trakcie odprawy szkoleniowej, która odbyła się w KP PSP w Sokółce funkcjonariuszy zapoznano z rodzajem, sposobem wykorzystania oraz parametrami sprzętu ratownictwa wodnego a następnie praktycznie przećwiczono różne warianty ratownictwa tonących. Zadaniem ćwiczących było dotarcie do tonącego, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg przy użyciu posiadanych na wyposażeniu sań lodowych oraz udzielenie pierwszej pomocy. W dalszej kolejności przećwiczono samoratowanie oraz użycie do ratowania tonących koła ratunkowego i rzutki ratowniczej. Sokólscy policjanci przećwiczyli sposoby bezpiecznego ratowania tonących na obszarach zalodzonych  z wykorzystaniem własnego wyposażenia oraz sprzętu wodnego straży pożarnej,  a także udzielania pierwszej pomocy. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z JRG Sokółka, OSP KSRG Kuźnica oraz 15 funkcjonariuszy sokólskiej policji.

Sokólscy policjanci przypominają:

- za każdym razem kiedy zdecydujemy się wejść na zamarzniętą powierzchnię akwenu, musimy liczyć się z zagrożeniem załamania pokrywy lodu,

- na ciekach płynących, przy ujściach rzek, lub w pobliżu mostów, bądź innych urządzeń hydrotechnicznych, lód jest cienki i podatny na pękanie,

- zalegająca na lodzie warstwa śniegu, może utrudnić ocenę stanu tafli lodowej, zakrywając niebezpieczne miejsca,

Gdy jesteś świadkiem wypadku, przed przystąpieniem do akcji ratunkowej, wezwij na miejsce służby ratunkowe.