"Piesi - odblaski" - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Piesi - odblaski"

Data publikacji 26.02.2017

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sokółce po raz kolejny przeprowadzili działania „Pieszy” – „Odblaski”. Podczas akcji funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz kierowców samochodów, naruszających prawa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W piątek na drogach sokólskiego powiatu policjanci z WRD KPP w Sokółce prowadzili działania „,Pieszy - Odblaski". Adresatami tych działań byli  piesi, którzy tak samo jak kierowcy pojazdów są uczestnikami ruchu drogowego i powinni stosować się do przepisów Prawa o Ruchu Drogowym. Policjanci przypominali napotkanym pieszym o obowiązku korzystania w obszarze zabudowanym z przejść dla pieszych, a poza obszarem zabudowanym o obowiązku poruszania się lewa stroną drogi i używania odblasków. Policjanci apelują o rozsądek i rozwagę na drodze. Podobne działania będą kontynuowane w przyszłości.

Policjanci zwracają się z apelem do pieszych o używanie elementów odblaskowych. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu drogą poza obszarem zabudowanym, zobowiązany jest do noszenia odblasku w sposób widoczny dla kierujących. Za jego brak grozi mandat karny w wysokości do 100 złotych.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl