Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowa z Posterunku Policji w Suchowoli spotkała się z gimnazjalistami

Data publikacji 16.03.2017

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Suchowoli w ramach realizacji założeń programu MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas” spotkają się mieszkańcami miasta i gminy. Wczoraj dzielnicowa z Suchowoli spotkała się z uczniami pierwszej klasy gimnazjum, z którymi rozmawiała na temat odpowiedzialności prawnej, cyberprzemocy oraz zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy.

Wczoraj dzielnicowa z Posterunku Policji w Suchowoli spotkała się z uczniami Gimnazjum Publicznego w Suchowoli. Policjantka rozmawiała z młodymi ludźmi na temat odpowiedzialności prawnej oraz zachowań, które mogą świadczyć o demoralizacji. W trakcie spotkania funkcjonariuszka wyjaśniła różnicę między pojęciami: „nieletni” a „małoletni”, „czyn karalny” a „demoralizacja”, ponadto poruszyła temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych oraz używaniem e-papierosów. Wyjaśniła, czym jest cyberprzemoc  i kradzież danych, uczulając jednocześnie  na niebezpieczne kontakty i szkodliwe treści znajdujące się w sieci.  Na koniec spotkanie gimnazjaliści zapoznali się z katalogiem środków wychowawczych i poprawczych, jakie mogą być zastosowane przez sąd rodzinny wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny lub przejawia objawy demoralizacji.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl