Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

19 kwietnia 2017 roku zapraszamy na debatę społeczną - „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”

Data publikacji 05.04.2017

19 kwietnia 2017 roku o godzinie 09.00 zapraszamy na debatę społeczną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie odbędzie się w w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ulicy Piłsudskiego 8.

19 kwietnia 2017 roku o godzinie 09.00 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sokółce w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ulicy Piłsudskiego 8 zainaugurują cykl debat społecznych „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Pierwszy termin debaty uległ zmianie z przyczyn organizacyjnych, za co wszystkich zainteresowanych przepraszamy.

Debata ma na celu określenie, w jaki sposób Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Debaty społeczne organizowane na szczeblu lokalnym będą miały za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Przedstawiciele sokólskiej Policji zaprezentują aplikację Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części debaty zostaną przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej Policji, zarówno dla zwiększania poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowania ich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk niepożądanych społecznie. Oczywiście nie zabraknie zagadnienia dotyczącego służby dzielnicowego oraz zadań zawartych w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowania aplikacji mobilnej „Moja komenda”Ostatnim elementem debaty będzie dyskusja dotycząca bezpieczeństwa, na którym będziecie mogli Państwo podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, profilaktyki społecznej oraz służby dzielnicowego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl