Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna - „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” w powiecie sokólskim

Data publikacji 20.04.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat, które będą organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Wczoraj w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyło się pierwsze takie spotkanie zorganizowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Wczoraj policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Sokółce przeprowadzili debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, placówek oświatowych, funkcjonariusze służb mundurowych oraz członkowie organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół w Sokółce. Przedstawiciele sokólskiej Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zakładkę Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - Statystyka, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części debaty zostały przedstawione sylwetki dzielnicowych oraz realizowane przez nich plany priorytetowe. Omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Następnie przekazano informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy na terenie powiatu sokólskiego, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie powiatu sokólskiego. Tego typu spotkania ze społeczeństwem będą kontynuowane.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl