"Kręci mnie bezpieczeństwo" na drogach Powiatu Sokólskiego - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Kręci mnie bezpieczeństwo" na drogach Powiatu Sokólskiego

Data publikacji 21.04.2017

Policjanci z sokólskiej komendy, jak i inne jednostki policji w całym kraju, wezmą udział w akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo”, promowanej przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W ramach realizacji tego programu w najbliższą sobotę policjanci ruchu drogowego oraz prewencji na drogach Powiatu Sokólskiego będą prowadzili działania profilaktyczno-informacyjne, które ukierunkowane będą na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów.

W związku z rozpoczęciem sezonu rowerowego funkcjonariusze sokólskiej policji włączają się w ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo”, która ma na celu promowania bezpiecznego poruszania się rowerem. Funkcjonariusze poprzez różnego rodzaju cykliczne imprezy będą przypominać o najważniejszych zasadach bezpiecznej jazdy na rowerze aby zwiększyć świadomość mieszkańców powiatu sokolskiego co do zagrożeń występujących w ruchu drogowym i doprowadzić do zmniejszenia zdarzeń z udziałem jednośladów.

Jednocześnie sokólscy policjanci przypominają o tym, ze po sezonie zimowym rower należy dokładnie sprawdzić pod kątem sprawności technicznej oraz uzupełnić ewentualne braki w oświetleniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rower powinien być wyposażony:

- z przodu, co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

- z tyłu, co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

- co najmniej w jeden sprawnie działający hamulec;

- dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;

- dodatkowo rower może być wyposażony w światełka odblaskowe, barwy żółtej, umieszczone w kołach i w pedałach – widoczne z boku roweru, lub barwy białej umieszczone z przodu roweru.

-dopuszczalne jest umieszczenie odblaskowego paska w kształcie nieprzerwanego pierścienia na obu bokach opony.

Należy również pamiętać o zabezpieczeniu roweru przed kradzieżą. Mogą to być na przykład różnego rodzaju zapięcia łańcuchowe czy też zapięcia typu U-lock. Nie należy pozostawiać swoich jednośladów bez dozoru, nawet na tzw. chwilkę, jest to doskonała okazja dla potencjalnego złodzieja.

Jednocześnie informujemy, że w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce przy ul. Białostockiej 69b,

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00 można oznakować rower.

 

Aby umówić się na znakowanie roweru należy przedzwonić pod numer:

85 670 47 51 lub 85 670 47 61

w celu ustalenia godziny spotkania z funkcjonariuszami znakującymi mienie.

 

Wymagane jest aby osoba znakująca rower była:

- pełnoletnia,

-posiadała przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość

- posiadała przy sobie dokument potwierdzający zakup roweru wraz z wpisanym numerem ramy.

Aby jeździć rowerem po drogach trzeba posiadać do tego stosowne uprawnienia zdobyte na podstawie posiadanej wiedzy z zakresu ruchu drogowego. Bazą tej wiedzy jest oczywiście ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”. Dokumentem, który stwierdza nabyte uprawnienia jest karta rowerowa i prawo jazdy. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która osiągnęła wiek – 10 lat. Zgodnie z prawem, nie wymaga się takich uprawnień od osoby, która jest pełnoletnia. Kartę rowerową należy mieć zawsze przy sobie, w razie ewentualnej kontroli policji. Osoba kierująca rowerem w wieku do 10 lat pod opieką osoby dorosłej jest traktowana, jako pieszy. Wynika to bezpośrednio z art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Należy pamiętać, że przez przejście dla pieszych rower przeprowadzamy, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to przejście dla pieszych, nie ścieżka rowerowa. Rowerzysta przejeżdżając po przejściu dla pieszych nie tylko zagraża sobie, ale przede wszystkim pieszym. Kierowcy jednośladów nie powinni zapominać o wyraźnym sygnalizowaniu swoich manewrów poprzez wyciągnięcie ręki aby kierowca zdąży odpowiednio zareagować na chęć zmiany kierunku jazdy.

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli takowe są wyznaczone. Jeśli brak jest ścieżek rowerowych lub nadającego się do jazdy pobocza, wtedy rowerzysta korzysta z jezdni stosując się do ruchu prawostronnego.

Jazda chodnikiem dla rowerzysty jest dozwolona wyjątkowo w trzech przypadkach:

 - gdy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

- gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;

- gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni. Rowerzysta jadąc chodnikiem musi jechać powoli, zachowując szczególną ostrożność i ustąpić miejsca pieszemu.

Sokólscy policjanci będą zwracać uwagę na rowerzystów zarówno podczas swojej codziennej służby, jak i podczas prowadzonych cyklicznie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach. 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl