Dzielnicowa spotkała się uczniami Szkoły Podstawowej w Suchowoli - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowa spotkała się uczniami Szkoły Podstawowej w Suchowoli

Data publikacji 26.04.2017

Dzielnicowa z Posterunku Policji w Suchowoli w ramach realizacji założeń programu MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas” spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej w Suchowoli, z którymi rozmawiała na temat bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialności za czyny popełniane za pomocą urządzeń multimedialnych.

Zapobieganie i zwalczanie demoralizacji oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży to jedno z zadań policji, w tym również dzielnicowych. W związku z powyższym funkcjonariuszka Posterunku Policji w Suchowoli spotkała się z uczniami Szkoły Podstwowej w Suchowoli aby porozmawiać na temat zjawiska cyberprzemocy i zagrożeń jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne korzystanie z sieci.  Dzielnicowa zwróciła uwagę, że Internet to nie tylko możliwość nauki i zabawy, ale również zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Wyjaśniała, czym jest cyberprzemoc i kradzież danych, uczulała na niebezpieczne kontakty i szkodliwe treści. Zwróciła również uwagę uczniów na zagrożenie prywatności oraz problem uzależnienia od internetu.  Na koniec  zapoznała zebranych z katalogiem środków wychowawczych i poprawczych, jakie mogą być zastosowane przez sąd rodzinny wobec nieletniego, który popełnił czyn zabroniony.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl