Nie dali się oszukać na „syna” - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nie dali się oszukać na „syna”

Data publikacji 08.06.2017

Dzięki akcjom profilaktyczno–informacyjnym Policji dotyczącym informowania mieszkańców o oszustach "na wnuczka”, a także komunikatom ostrzegawczym przekazywanym przez proboszczów, lokalne media oraz pracowników banków i Poczty Polskiej próby działania przestępców zakończyły się fiaskiem.

Do dyżurnego sokólskiej Policji wczoraj wpłynęły trzy zgłoszenia od mieszkanek Dąbrowy Białostockiej o tym, że oszuści próbowali pozbawić je oszczędności. Tym razem przestępcy podawali się za osoby bliskie rozmówczyń informując je, że miały wypadek drogowy i celem uniknięcia kary potrzebują gotówki. Na szczęście w żadnym z tych przypadków nie doszło do przekazania pieniędzy rzekomym "synom". Ofiary zorientowały się, że dzwonił do nich „oszust”, a nie członek rodziny i dzięki swojej czujności oraz przezorności, nie dały się oszukać. 

Na optymistyczne zakończenie tych spraw, zapewne duży wpływ miały apele policyjne, szybkość zamieszczania komunikatów ostrzegawczych przez lokalne media, czy też owocna współpraca w profilaktyce ostrzegawczej prowadzona z proboszczami, pracownikami banków oraz Pocztą Polską.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl