Działania „Bezpieczny przejazd” - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Bezpieczny przejazd”

Data publikacji 28.06.2017

Funkcjonariusze białostockiej i sokólskiej policji, przedstawiciele Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku oraz Służby Ochrony Kolei prowadzili działania profilaktyczne Bezpieczny Przejazd – SZLABAN NA RYZYKO!

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Komendy Powiatowej Policji w Sokółce wspólnie z przedstawicielami Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku i Służby Ochrony Kolei wczoraj w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”, objętej patronatem przez Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, prowadzili działania profilaktyczne „Bezpieczny przejazd”. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków drogowych. W trakcie wczorajszych działań, mundurowi nadzorowali strzeżone i niestrzeżone przejazdy kolejowe. W trakcie rozmów z kierowcami i pieszymi przekazywali informacje o zagrożeniach wynikających z niezachowania ostrożności w rejonach torowisk. Przypominali o obowiązku każdorazowego zatrzymania się przed znakiem „Stop” oraz stosowania się do sygnalizacji świetlnej, znajdującej się przy przejeździe. Działania tego typu mają przypominać uczestnikom ruchu drogowego, aby nie lekceważyć znaków drogowych i nie popaść w rutynę narażając bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu. Zatrzymywanie się przed znakiem „STOP”, stosowanie się do sygnalizacji świetlanej oraz pokonywanie przejazdu po podniesieniu się zapór  z pewnością pomoże uniknąć tragicznych w skutkach zdarzeń. 


Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych jest wspólną sprawą wszystkich,
którzy mogą mieć na nie wpływ.
Kierowco!!! Zatrzymaj się i żyj!

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl