„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO...NAD WODĄ” w Karpowiczach - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO...NAD WODĄ” w Karpowiczach

Data publikacji 07.08.2017

Nad zalewem w Karpowiczach przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne w ramach Kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą”. Celem akcji jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania nad wodą podczas letniego wypoczynku.

W ramach Kampanii MSWiA pod patronatem Pana Ministra Mariusza Błaszczaka „Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą” sokólscy policjanci przeprowadzili w rejonach zbiorników wodnych działania  prewencyjne, podczas których przypominali o zagrożeniach związanych z wypoczynkiem na wodą. W trakcie weekendowej służby mundurowi między innymi patrolowali obszary wodne i tereny bezpośrednio do nich przyległe. Zadaniem policjantów było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodą. Funkcjonariusze przypominali plażowiczom o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz apelowali o rozwagę i ostrożność. Równie istotnym elementem działań była część o charakterze profilaktycznym, którą mundurowi przeprowadzili w rejonie zbiornika wodnego w Karpowiczach, gdzie zostało zorganizowane stoisko sokólskiej Policji.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl