Bezpieczni w Internecie - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczni w Internecie

Data publikacji 22.09.2017

Przedstawiciele sokólskiej komendy spotkali się z rodzicami oraz kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sokółce. Tematem poruszanym podczas pogadanki były zagrożenia związane z cyberprzemocą. Tego typu spotkania mają na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów znajdujących się w sieci.

Sokólscy policjanci spotkali się wczoraj z rodzicami oraz kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sokółce. Podczas spotkania mundurowi wyjaśniali, czym jest cyberprzemoc i kradzież danych, uczulali na niebezpieczne kontakty podopiecznych i szkodliwe treści. Zwracali  także uwagę opiekunów na zagrożenie prywatności oraz problem uzależnienia od Internetu. Z przeprowadzonej prelekcji słuchacze dowiedzieli się między innymi jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz jakie zachowania są w sieci zabronione. Na zakończenie mundurowi zaznaczali, że wszyscy ponoszą odpowiedzialność za to, co robią w sieci i w jaki sposób z niej korzystają. Podkreślali, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl