Sokólskie seniorki – „poMOC, a nie przeMOC” - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sokólskie seniorki – „poMOC, a nie przeMOC”

Data publikacji 06.12.2017

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sokółce realizują program profilaktyczny „poMOC, a nie przeMOC!”. Głównym celem akcji jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie jest istotne zarówno dla jej ofiar, jak również osób, które mają kontakt z takimi osobami lub są jej świadkami.

Policjanci z Wydziału Prewencji spotkali się dziś z członkiniami sokólskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC!”. To właśnie osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne są grupą szczególnego ryzyka, zagrożoną przemocą ze strony innych osób wspólnie zamieszkujących.

Głównym celem wdrażanego programu jest zwiększenie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno-edukacyjne społeczeństwa. Ponadto, ważnym elementem akcji jest zwiększenie wiedzy z zakresu negatywnych skutków i konsekwencji prawnych zjawiska przemocy w rodzinie oraz rozpoznawania objawów przemocy wśród specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych.

W trakcie spotkania policjanci opowiedzieli o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa – kobiety oświadczyły, że znają i korzystają z aplikacji.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl