Sokólscy policjanci podsumowali miniony rok - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sokólscy policjanci podsumowali miniony rok

Data publikacji 03.01.2018

W Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce, wczoraj, odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sokólskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2017. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce, wczoraj, odbyła się roczna odprawa służbowa, w której uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Sokółce inspektor Krzysztof Mróz, który omówił stan bezpieczeństwa w powiecie sokólskim oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2017. Jak wynika z przedstawionych danych, o 88 wzrosła liczba przestępstw, lecz zwiększył się również wskaźnik ich wykrywalności do poziomu blisko 74 %. Szef sokólskich policjantów zaprezentował również dane, z których wynika, że w minionym roku sokólscy policjanci interweniowali o 2 400 razy więcej, niż w roku 2016. Poszczególne dane statystyczne przedstawiają również zdjęcia zamieszone w galerii poniżej. Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, który zwrócił uwagę na spadek ogólnej ilości przestępstw w województwie podlaskim, korelując do uzyskanych wyników w powiecie sokólskim. Komendant podkreślił również dobrą koniunkturę na drogach - spadła ilość osób zabitych oraz zmniejszyła się liczba wypadków. Wczorajszą odprawę podsumował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który podziękował sokólskim policjantom za ich efektywną służbę oraz omówił znaczenie programu modernizacji służb mundurowych, na który to zostało przeznaczone ponad 9,2 mld złotych z budżetu Państwa. Pan Minister zaznaczył również, że od lat nie było tak dużego zaufania społeczeństwa do Policji jak obecnie. W spotkaniu,  poza policjantami i pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, uczestniczyli również między innymi Starosta Sokólski Piotr Rećko, Prokurator Rejonowy w Sokółce Artur Kuberski, a także Burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska.