Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Mam wybór… wybieram rozsądek” w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce

Data publikacji 15.01.2018

Policjantka z zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii spotkała się piątek z uczniami klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce.

Bezpieczeństwo oraz społeczny rozwój młodzieży w wieku szkolnym stały się przyczynkiem do skonstruowania programu ukierunkowanego na minimalizację zachowań destrukcyjnych młodego pokolenia. Opracowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz realizowany przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, program „Mam wybór – wybieram rozsądek”, wychodzi naprzeciw niwelowania przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz dążeniu do kształtowania właściwych postaw i norm społecznych. Policjantka rozmawiała z dziećmi m.in. na temat dopalaczy, substancji odurzających, alkoholu oraz odpowiedzialności prawnej.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl