Bezpieczne ferie w Ośrodku Sportu i Rekreacji i bibliotece - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie w Ośrodku Sportu i Rekreacji i bibliotece

Data publikacji 02.02.2018

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce w ramach działania „Bezpieczne ferie” spotkali się z dziećmi spędzającymi czas wolny na półkoloniach w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Bibliotece Publicznej w Sokółce. Poprzez quizy, krzyżówki i zagadki utrwalali znajomość zasad bezpieczeństwa.

Dzielnicowy wraz z policjantką z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii odwiedzili dzieci wypoczywające na półkoloniach w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Bibliotece Publicznej w Sokółce. Podczas wspólnego rozwiązywania quizów, krzyżówek i zagadek utrwalali u najmłodszych zasady bezpieczeństwa związane z wypoczynkiem zimowym. Przypomnieli o wyborze bezpiecznych miejsc do zabaw, zachowania ostrożności w ruchu drogowym i w kontakcie z osobami nieznajomymi. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał element odblaskowy. 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl