„poMOC, a nie przeMOC” - w trosce o bezpieczeństwo seniorów - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„poMOC, a nie przeMOC” - w trosce o bezpieczeństwo seniorów

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, w ramach realizacji programu „poMOC, a nie przeMOC”, odwiedzili wczoraj seniorów z miejscowości Stara Rozedranka, Stary Szor i Wilcza Jama. Głównym celem spotkania było zwiększenie świadomości osób starszych w zakresie przemocy w rodzinie.

 

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sokółce kontynuując działania w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC” spotkali się wczoraj z seniorami z miejscowości Stara Rozedranka, Stary Szor i Wilcza Jama.

W trakcie prelekcji, policjanci omówili szczegółowo zjawisko przemocy w rodzinie, stosowanej głównie wobec osób starszych, schorowanych lub niepełnosprawnych. Odbiorców spotkania m.in. poinformowano o konsekwencjach prawnych, jakie mogą ponieść osoby stosujące przemoc wobec swoich bliskich, a także gdzie osoby pokrzywdzone mogą szukać pomocy.

Spotkania były również świetną okazją do omówienia aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która służy do informowania Policji o zdarzeniach uciążliwych społecznie.

 

 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl