Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja służby w Policji wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce

Data publikacji 22.02.2018

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce promowali służbę w Policji wśród młodzieży, jako atrakcyjną formę rozwoju osobistego i kariery zawodowej.

W dniu dzisiejszym, w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce dzielnicowy wraz z oficerem prasowym promowali wśród młodzieży klas maturalnych służbę w Policji.

Przedstawiona przez policjantów oferta służby zainteresowała uczniów, którzy dopytywali o poszczególne etapy rekrutacji oraz  wysokość wynagrodzeń. Funkcjonariusze odpowiadali wyczerpująco na wszystkie pytania zadawane przez młodych ludzi.

Uczniowie otrzymali broszury z najważniejszymi informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji do służby, oraz atrakcyjnych warunków jakie oferuje ta ścieżka kariery.

PRZYPOMINAMY:
służbę w Policji może pełnić:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
    w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
  • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Dodatkowe informacje dla kandydatów ubiegających się o służbę w Policji http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda