Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” – spotkanie z pedagogami

Data publikacji 22.03.2018

Policjantka z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Sokółce spotkała się z pedagogami w Szkole Podstawowej numer 3 w Sokółce. Promowała działania pn „Mam wybór… wybieram rozsądek”

Policjantka z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Sokółce spotkała się wczoraj z kadrą pedagogiczną w Szkole Podstawowej numer 3 w Sokółce. Spotkanie odbyło się w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”.

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

Policjantka omówiła wraz z pedagogami procedury postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją lub popełniającego czyny karalne pod wpływem środków odurzających. Tego typu działania są prowadzone pod nazwą „Mam wybór… wybieram rozsądek”.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl