Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KORZYSTAJĄC Z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA MASZ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO W SWOIM OTOCZENIU

Data publikacji 14.05.2018

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, dzięki której mieszkańcy dzielą się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w miejscu ich zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. Każde naniesione na mapę zagrożenie zostanie przez Policję zweryfikowane, a w przypadku potwierdzenia podjęte będą wszelkie działania zmierzające do jego wyeliminowania. To z pewnością przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna na stronie internetowej  www.policja.pl, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo mógł z niej skorzystać każdy obywatel. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy. Wszystkie z nich są sprawdzane przez Policję, a potwierdzone – nanoszone na mapę, podobnie jak informacje o zagrożeniach pochodzące z policyjnych systemów informatycznych. Dzięki temu w każdej chwili mamy możliwość sprawdzenia, czy w okolicy jest bezpiecznie, jak również poinformowania o zaobserwowanych przez nas niepokojących sytuacjach. Wykorzystując Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa prosimy o skorzystanie z wszelkich dostępnych funkcjonalności, w tym szczególnie z możliwości dodania opisu, co ułatwi szybsze dotarcie policjantów do osób potrzebujących, a w konsekwencji być może uratuje komuś życie.

Korzystając z Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa również pamiętajmy, że w nagłych wypadkach, które wymagają natychmiastowej interwencji powinniśmy dzwonić na numery 997 lub 112.

 

W nadchodzącym tygodniu Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji wezmą udział

 w niżej wymienionych spotkaniach:

- 17 maja  o godz. 16.30 spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce,

- 18 maja o godz. 14.00 spotkanie z mieszkańcami gminy Janów w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie,

- 22 maja o godz. 16.00 spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach !

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl