SPOTKANIE Z KADRĄ PEDAGOGICZNĄ I RODZICAMI UCZNIÓW ZSR W SOKÓŁCE - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SPOTKANIE Z KADRĄ PEDAGOGICZNĄ I RODZICAMI UCZNIÓW ZSR W SOKÓŁCE

Data publikacji 18.05.2018

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sokółce spotkali się z nauczycielami i rodzicami uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce. Tematem zajęć były zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, odpowiedzialność prawna nieletnich oraz promowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sokółce przeprowadzili kolejne spotkanie w ramach programu „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Tym razem odwiedzili kadrę pedagogiczną i rodziców uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce. Funkcjonariusze omówili procedury postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia pod wpływem środków odurzających, zagrożonego demoralizacją lub popełniającego czyny karalne. Rodzicom zaś przedstawili zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz najczęstsze czyny zabronione popełniane przez młodych ludzi znajdujących w stanie odurzenia. Zachęcili do współpracy z kadrą szkoły i Policją w celu przeciwdziałania zagrożeniom. Podczas spotkania zaprezentowali i zachęcali do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawili „krok po kroku” jak zgłosić zagrożenie i wyjaśnili co dalej z takim zgłoszeniem się dzieje. Uświadomili, że korzystanie z KMZB ma realny wpływ na bezpieczeństwo w naszym najbliższym otoczeniu.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl