„poMOC, a nie przeMOC” – RAZEM W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„poMOC, a nie przeMOC” – RAZEM W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW

Data publikacji 21.05.2018

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Janowie wraz z policjantką Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii spotkali się w piątek z wójtem, sołtysami i seniorami z gminy Janów. Głównym celem spotkania było zwiększenie świadomości osób starszych w zakresie przemocy w rodzinie oraz promowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Janowie wraz z policjantką Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii, kontynuując działania w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC, spotkali się w piątek z wójtem, sołtysami i seniorami z gminy Janów. W trakcie prelekcji policjanci omówili szczegółowo zjawisko przemocy w rodzinie, stosowanej głównie wobec osób starszych, schorowanych lub niepełnosprawnych. Odbiorców spotkania m.in. poinformowano o konsekwencjach prawnych, jakie mogą ponieść osoby stosujące przemoc wobec swoich bliskich, a także gdzie osoby pokrzywdzone mogą szukać pomocy.

Spotkania były również świetną okazją do omówienia aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która służy do informowania Policji o zdarzeniach uciążliwych społecznie. Funkcjonariusze przedstawili sposób zgłoszenia zagrożenie i wyjaśnili co dalej z takim zgłoszeniem się dzieje. Uświadomili, że korzystając z KMZB mamy realny wpływ na bezpieczeństwo w naszym najbliższym otoczeniu.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl