Awanse i odznaczenia w KPP w Sokółce - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Awanse i odznaczenia w KPP w Sokółce

Data publikacji 23.07.2018

Dzień 24 lipca jest oficjalną datą obchodu Święta Policji - przypada w rocznicę powołania w 1919r polskiej Policji Państwowej. Z tej okazji odbywają się mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wręczane są odznaczenia i wyróżnienia.

W piątek, w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce odbył się apel, podczas którego policjantom zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Dodatkowo, szczególnie zasłużeni i wyróżnieni funkcjonariusze otrzymali inne odznaczenia i odznaki.

Dwie osoby zostały przedterminowo mianowane na wyższe stopnie służbowe – to wyróżnienie przyznawane jest m.in. za zaangażowanie w wykonywaniu zadań służbowych, profesjonalizm, nieliczenie się z ustawowym czasem służby oraz w związku z osiągniętymi rezultatami podczas codziennego wykonywania obowiązków służbowych.

W korpusie aspiranckim zostało mianowanych łącznie 15 funkcjonariuszy. W korpusie podoficerów zostało mianowanych 21 policjantów. W korpusie szeregowych Policji awansowało 6 policjantów. Jedna osoba z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce awansowała w korpusie oficerów młodszych Policji.

Dodatkowo, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych dwóch policjantów zostało mianowanych odznaką „Zasłużony Policjant” (złotą i brązową) w uznaniu szczególnych zasług ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego. Odznaczenia odebrane zostaną podczas Wojewódzkich obchodów Święta Policji w Białymstoku.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, jeden policjant został odznaczony Medalem Srebrnym za długoletnią służbę.

W trakcie apelu również 12 osób zostało wyróżnionych Medalem XXV-lecia NSZZ Policjantów za godne reprezentowanie i duży wkład pracy na rzecz Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy KPP w Sokółce. Jedna osoba została odznaczona Złotą Odznaką Honorową nadaną decyzją Kapituły NSZZP.