DEBATA SPOŁECZNA „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE…” W KUŹNICY - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA SPOŁECZNA „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE…” W KUŹNICY

Data publikacji 26.10.2018

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat, które są organizowane w 2018 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Wczoraj, takie spotkanie odbyło się w Kuźnicy.

Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, przy współpracy z Placówką Straży Granicznej w Kuźnicy przeprowadzili wczoraj debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, placówek oświatowych, funkcjonariusze służb mundurowych, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Kuźnicy. Przedstawiciele sokólskiej Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i omówili zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. Wspomniano, o rozwoju projektu KMZB, omówiono najnowsze funkcje aplikacji internetowej. W dalszej części debaty zostały przedstawiona dzielnicowa oraz realizowane przez nią plany priorytetowe. Omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Następnie przekazano informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy na terenie powiatu sokólskiego, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. W dalszej części debaty, Komendant Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy, ppłk. Zbigniew Awdziej przedstawił zasady funkcjonowania Straży Granicznej w gminie Kuźnica, oraz zadania i cele tej służby. Na koniec spotkania uczestnicy debaty uzupełnili ankietę ewaluacyjną dotyczącą spotkania oraz oceny pracy policjantów.