Profilaktyka internetowa w powiecie sokólskim - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka internetowa w powiecie sokólskim

Data publikacji 14.02.2019

Chociaż Dzień Bezpiecznego Internetu już za nami, policjanci wciąż kontynuują spotkania profilaktyczno-edukacyjne na temat bezpiecznego korzystania z możliwości cyberprzestrzeni.

Celem takich spotkań jest zwrócenie uwagi na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Funkcjonariusze przeprowadzają zajęcia między innymi w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce, SP w Dąbrowie Białostockiej, ale także z rodzicami uczniów na przykład w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce. Policjanci omówili niebezpieczeństwa, na jakie użytkownicy są narażeni korzystając z czatów, komunikatorów i portali społecznościowych zagadnienia związane z przestępczością w Internecie, zwracając uwagę na cyberprzemoc rówieśniczą. Szczególny nacisk podczas pogadanki zwrócono na rozważne umieszczanie zdjęć na portalach społecznościowych i konieczność ograniczonego zaufania do obcych osób. Słuchacze dowiedzieli się jak sobie radzić z taką sytuacją oraz jak ważne jest poszanowanie praw innych internautów.

Funkcjonariusze przypomnieli uczniom także przepisy dotyczące odpowiedzialności prawnej za postępowanie niezgodne z przepisami, także dotyczącymi cyberprzemocy. Pojawiły się pytania dotyczące służby w Policji, która okazała się marzeniem kilkorga słuchaczy.