Spotkania z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Janowie - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Janowie

Data publikacji 04.04.2019

Policjanci z Posterunku Policji w Janowie aktywnie działają na rzecz profilaktyki i promowania bezpiecznych zachowań. Dzięki spotkaniom, które organizują, mogą przekazać dużo cennej wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz w jaki sposób radzić sobie z różnymi zagrożeniami.

W zeszłym tygodniu policjanci z Posterunku Policji w Janowie, wspólnie z funkcjonariuszką z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii spotkali się z uczniami w Szkole Podstawowej w Korycinie. Temat spotkania było bezpieczeństwo w sieci i zagadnienia z nim związane – cyberprzemoc, zagrożenia związane z utratą danych, kradzież tożsamości. Uczniowie szkoły przygotowali i zaprezentowali scenki teatralne, które prezentowały różne sytuacje, w których mogą się znaleźć. Zainteresowanie wzbudził też krótki film profilaktyczny, który obejrzeli uczniowie.

Tego samego dnia odbyło się również spotkanie z strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej Ostra Góra. Tam temat spotkania dotyczył korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia do poprawy stanu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak korzystać z KMZB, jakie zagrożenia mogą zaznaczać oraz w jaki sposób policjanci weryfikują informacje przekazywane anonimowo przez internautów.

  • zdjęcie kolorowe - widoczne są na nim dzieci, uczniowie Szkoły Podstawowej w Korycinie. Część z nich odgrywa tzw. scenki profilaktyczne, reszta na siedząco ogląda ich. Wśród widzów nauczycielka i policjantka
  • Zdjęcie kolorowe - naprzeciw siedzących uczniów SP w Korycinie stoi policjantka i rozmawia z nimi. Za policjantką znajduje się ekran rzutnika multimedialnego
  • Na zdjęciu widoczna grupa mężczyzn - członków OSP Ostra Góra, którzy obserwują prezentację multimedialną prezentowaną przez policjantkę. Prezentacja dotyczy funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa